لیست محصولات

محصولات نوین پیرکس 

ارلن
ارلن خلاء
ارلن در پیچ دار
انواع بالن(ته گرد و ته صاف)
بشر
بالن ژوژه
بورت ساده
بورت اتوماتیک(تک شیر و دو شیر)
بورت اتوماتیک رنگی
پتری دیش(پلیت)
پوآر
پی پت
پی پت ژوژه
پیکنومتر
ویسکوزیمتر
دسیکاتور(شیردار و بدون شیر)
دکانتور(شیر شیشه ای و تفلونی)
دراپینگ فانل
دین استارک(شیردار و ساده)
سری سوکسوله تقطیر
کجلدال(سری هضم و تقطیر)
شیشه پودری و مایعی(سفید و رنگی)
بطری در پیچ دار(بطری درب آبی)
ست گازشور
ظرف توزین
ستون کروماتوگرافی(ساده و شیردار)
ستون کروماتوگرافی شیردار با فیلتر سنتر گلس
کلونجر(اسانس گیر)
انواع کندانسور(مارپیچ، حبابدار و ساده)
مخزن بورت(رنگی و ساده)
مزور(استوانه مدرج)