کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی | شیشه پیرکس

کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی

مبانی و اصول کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی و  تجهیزات آزمایشگاهی

در ابتدا با تعریف کالیبراسیون و اهمیت کالیبره دستگاه و تجهیزات آشنا می شویم .

بسیاری  از کاربران به بررسی  و مقایسه دو دستگاه باهم و تشخیص میزان تفاوت آن  دو دستگاه کالیبره می گویند.

در حالی که این موضوع  فقط عیوب و نواقص و اختلاف در دو دستگاه متفاوت را نشان می دهد.

و اصلا ارتباطی به کالیبراسیون ندارد. زیرا  وقتی یکی از دستگاه ها، یا هر دو دستگاه  از استاندارد کالیبره به دور باشند.

عملا نتیجه بدست آمده رویکردی مثبت به سمت کالیبره ندارد. کالیبره کردن  هر وسیله ویا  تجهیزاتی اصولا باید از یک استاندارد پیروی کند.

که به نسبت وسیله و تجهیزات تحت تست کالیبره  حداقل ۱۰ برابر  بیشتر از حد قابل انتظار ما باشد.

کالیبراسیون باعث می شود که نگرانی بابت خطای ایجاد شده در انجام آزمایش هایی که انجام می پذیرد، به کمترین میزان خود برسد.

خیلی از دوستان و همکاران ما در آزمایشگاه با تلورانس های کم باید آزمایش  های خود را انجام دهند.

و اگر این ابزاری که استفاده می کند کالیبره نباشد. و دقت لازم را نداشته باشد .

انجام آزمایش با خطاهای زیادی روبرو می شود. کالیبراسیون اگر از مقدار استاندارد قابل  پیگیری خارج شده باشد، اصلاح می شود .

و تایید آن به صورت کتبی و همچنین روی دستگاه ثبت می شود.

و همچنین مقداری خروج از حد استاندارد، حتی در برخی موارد خطاها به درستی در ترالانس های مورد نیاز برای اندازه گیری که از آخرین کالیبراسیون نشان داده شده است. در نامه کتبی کالیبراسیون قرار گرفته در آزمایش ها محاسبه می شود.

البته شرکت های کالیبراسیون  حتما باید گواهینامه تایید صلاحیت کالیبراسیون از اداره کل استاندارد را داشته باشند.

و بعد از آن گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت  ایران  را بگیرند . تا بتوانند فعالیت خود را در حوزه کالیبره انجام دهند.

برخی منابع خطا و عدم قطعیت در اندازه گیری حجم با استفاده از ظروف و وسائل حجمی.

کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی

یکی از فعالیتهای متداول در آزمایشگاههای آزمون ، استفاده از حجم معینی از مایعات برای انجام آزمایشات مختلف است.

برای این منظور از ظروف و وسائل حجمی مختلفی مانند پیپت ، ارلن ، بالن و …  استفاده می شود .

مشابه سایر سیستمهای اندازه گیری و کالیبراسیون  ، نتیجه اندازه گیری (اصطلاحأ کمیت خروجی سیستم کالیبراسیون)

و عدم قطعیت گسترده آن متأثر از عوامل مختلفی (اصطلاحأ کمیتهای ورودی) است .

هر یک از این عوامل تأثیر گذار، سهم عدم قطعیت استاندارد خود را بر روی عدم قطعیت گسترده نتیجه اندازه گیری دارند.

بنابراین شناسائی این عوامل و به دنبال آن  نحوه ارزیابی عدم قطعیت استاندارد آنها با توجه به توزیع آماری که از آن تبعیت می کنند. و نحوه ترکیب این

عدم قطعیتها با توجه به مدل ریاضی متصور برای سیستم کالیبراسیون (مانند قانون انتشار عدم قطعیتها) از اهمیت بالائی برخوردار است.

بطور کلی صرف نظر از مدل ریاضی سیستم اندازه گیری حجم با استفاده ازظروف و وسائل حجمی ، عوامل تأثیر گذار (کمیتهای ورودی ) در کالیبراسیون  جرم عبارتند از:

۱- کالیبراسیون  ظروف و وسائل حجمی

عدم قطعیت نسبت داده شده به کالیبراسیون ظروف و وسائل حجمی که در گواهی کالیبراسیون آنها یا در مشخصات فنی آنها و یا روی خود ظروف درج شده است. و بایستی بصورت عدم قطعیت استاندارد (انحراف استاندارد) تبدیل شود.

با توجه به اطلاعات مندرج در گواهی کالیبراسیون مانند ضریب پوشش ، سطح اطمینان ، نوع توزیع آماری نتیجه اندازه گیری ، تعداد درجات آزادی مؤثر (برای توزیع آماری t ) و … می توان عدم قطعیت استاندارد این عامل را براحتی برآورد کرد.

در صورتی که کلاس درستی درج شده بروی این وسائل و ظروف حجمی یا ارائه شده در مشخصات فنی آنها تغییر نکرده باشد. و قابل اطمینان و استناد باشد.

می توان با توجه به کلاس درستی و حد رواداری مربوطه ، سهم عدم قطعیت استاندارد این عامل را ارزیابی کرد.

بطور مثال برای ظروف شیشه ای کلاس A  که مطابق با استاندارد آمریکائی ASTM ساخته می شوند. حد رواداری ۰۲/۰ میلی لیتر تا حجم ۱۰

میلی لیتری ذکر شده است. و برای ارزیابی عدم قطعیت استاندارد آن بهتراست توزیع مستطیلی در نظر گرفته شود.

۲- دما

حجم ظروف و وسائل حجمی دریک دمای استاندارد (مثلأ ۲۰ درجه سلسیوس) تعیین می شوند. و هرگونه اختلاف دما با آن ، باعث بروز خطا می شود . همچنین عدم پایداری دمائی محیط ، باعث تغییرات حجم و بروز عدم قطعیت دراندازه گیری حجمی است. برای ارزیابی خطا و همچنین عدم قطعیت این عامل از رابطه زیر که

ارتباط حجم با دما را نشان می دهد. و با فرض توزیع مستطیلی،  می توان استفاده کرد:

V=V0( 1 + a ΔT)

ΔV=V – V0 = V0 a ΔT

کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی

که ΔT میزان تغییرات دما در مقایسه با دمای استاندارد ، V0 حجم اسمی ظرف یا وسیله حجمی در دمای استاندارد و a ضریب انبساط حجمی مایع درون ظرف یا وسیله حجمی است . ضریب انبساط حجمی a ، برای آب تقریبأ  ۴-۱۰ ۲x و برای مایعات آلی ۳-۱۰ ۱x  بازاء هر درجه کلوین (درجه سلسیوس) است.

غالبأ ظروف حجمی از جنسی ساخته می شوند که ضریب انبساط حجمی آن در مقایسه با ضریب انبساط حجمی مایعی که درون آنها ریخته می شود. بسیار کمتر است. و از تغییر حجم آن می توان صرف نظر کرد.

 ۳- عدم تکرارپذیری و پراکندگی نتایج در آزمونهای تکراری

برای ارزیابی این عامل  میتوان از عدم قطعیت استاندارد مقادیر مشاهده شده. از تکرار اندازه گیری مقدار حجم که می تواند بروش توزین(با استفاده از ترازو)  انجام گیرد. ( ارزیابی نوع A ) .

بطور مثال برای یک پیپت آزمایشگاهی ، می توان آن را چند بار با مایعی با جرم حجمی معین پر و سپس خالی و جرم مقادیر تخلیه شده را با ترازو تعیین کرد. و با استفاده از نتایج حاصل ، انحراف استاندارد و عدم قطعیت استاندارد را تعیین کرد.

کیفیت مقوله‌ای است که همواره مورد نیاز مادی و معنوی انسان بوده است. و نبود آن می‌تواند دشواری‌هایی برای وی بوجود آورد.

بدیهی است کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه‌گیری استوار است. فراگیری روش اندازه‌گیری کمیت‌های گوناگون و در نگاهی وسیع‌تر کالیبراسیون دستگاه‌ها، راهی برای نیل به این خواسته است.

هر دستگاه ویژگی‌های فنی و ویژگی‌های اندازه شناختی خود را دارد. با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر از طریق انجام آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌های مطمئن ارزیابی می‌گردد. آیا نو بودن تجهیزات یا استفاده از تکنولوژی جدید دستگاهی، می‌تواند منجر به اندازه‌گیری مطمئن شود. پاسخ این است که تنها کالیبراسیون صحیح و دوره‌ای به نتایج خروجی دستگاه‌ها کیفیت می‌بخشد. با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگی‌های اندازه شناختی دستگاه هستیم. تا در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهیم.

اغلب استانداردهای مدیریت کیفیت در بخش الزامات فنی، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده. و آن را الزام نموده‌اند.

 

مبانی و اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری

کیفیت مقوله‌ای است که همواره مورد نیاز مادی و معنوی انسان بوده است. و نبود آن می‌تواند دشواری‌هایی برای وی بوجود آورد. بدیهی است کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه‌گیری استوار است. فراگیری روش اندازه‌گیری کمیت‌های گوناگون و در نگاهی وسیع‌تر کالیبراسیون دستگاه‌ها، راهی برای نیل به این خواسته است.

هر دستگاه ویژگی‌های فنی و ویژگی‌های اندازه شناختی خود را دارد. با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر از طریق انجام آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌های مطمئن ارزیابی می‌گردد. آیا نو بودن تجهیزات یا استفاده از تکنولوژی جدید دستگاهی، می‌تواند منجر به اندازه‌گیری مطمئن شود. پاسخ این است که تنها کالیبراسیون صحیح و دوره‌ای به نتایج خروجی دستگاه‌ها کیفیت می‌بخشد. با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگی‌های اندازه شناختی دستگاه هستیم. تا در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهیم.

اغلب استاندارد های مدیریت کیفیت

در بخش الزامات فنی، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده و آن را الزام نموده‌اند.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است.

که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجراست.

روش اول کالیبراسیون برای به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله است.

روش دوم کالیبراسیون روش اول را در برگرفته و علاوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقایسه شده.

و وضعیت وسیله نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص می شود.

روش سوم کالیبراسیون

روش دوم را دربرگرفته و تنظیم، تعمیر یا حذف خطای ایجاد شده را نیز در بر می گیرد.

تعیین حداکثر زمان فواصل کالیبراسیون دورهای دستگاههای اندازه گیری یکی از عناصر مؤثر در یک نظام کالیبراسیون است.

قیمت ظروف شیشه ای آزمایشگاهی،قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی،شیشه آلات آزمایشگاه شیمی

اصول کالیبراسیون،مبانی،ظروف حجمی،کالیبره،شیشه الات،آزمایشگاه حجم،کالیبراسیون حجم،گواهینامه،روش

 

مبانی و اصول کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی تجهیزات اندازه‌گیری

کیفیت مقوله‌ای است که همواره مورد نیاز مادی و معنوی انسان بوده است. و نبود آن می‌تواند دشواری‌هایی برای وی به وجود آورد. بدیهی است کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه‌گیری استوار است.

فراگیری روش اندازه‌گیری کمیت‌های گوناگون و در نگاهی وسیع‌تر کالیبراسیون دستگاه‌ها، راهی برای نیل به این خواسته است.

هر دستگاه ویژگی‌های فنی و ویژگی‌های اندازه شناختی خود را دارد.

با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر از طریق انجام آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌های مطمئن ارزیابی می‌گردد.

آیا نو بودن تجهیزات یا استفاده از تکنولوژی جدید دستگاهی، می‌تواند منجر به اندازه‌گیری مطمئن شود.

پاسخ این است که تنها کالیبراسیون صحیح و دوره‌ای به نتایج خروجی دستگاه‌ها کیفیت می‌بخشد.

با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگی‌های اندازه شناختی دستگاه هستیم.  تا در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهیم.

اغلب استانداردهای مدیریت کیفیت در بخش الزامات فنی، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده و آن را الزام نموده‌اند.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است.

که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد.

این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده. با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.

اهداف فرایند کالیبراسیون

  • برای اطمینان از قرائت های دستگاه صورت می گیرد
  • برای تعیین درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه
  • برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استاندارهای مرجع

توضیحی در مورد قابلیت ردیابی دستگاه : این موضوع به این معنی است .

که  یعنی ارتباط دادن یک مقدار استاندارد با مرجع های ملی  و بین المللی از طریق پیوست مقایسه هایی که همگی عدم تطبیق معین دارند .

کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی ظروف حجمی و مدرج :

شامل پیپت ، بورت ، بالن ژوژه ، پیپت ژوژه حباب دار ) ، پیکومتر

در کل شیشه آلات دو کلاس مدرج دارند. کلاس  A  بادقت ۰٫۰۲   میلی لیتر از انحراف معیار باتوجه به استاندارد ASTM آمریکا  و کلاس B با دقت ۰٫۰۲

این A , B  رامقدار انحراف ازطرف استاندارد ظرف می گویند.

همچنین کالیبراسیون ظرف و تجهیزات آزمایشگاهی در یک دمای استاندارد که ۲۰ درجه سانتی گراد است تعیین می شود.

و اگر بخواهیم در دمایی متفاوت کالیبراسیون را انجام دهیم باید اختلاف دما را تا دمای استاندارد محاسبه و اعمال کنیم .

همینطور که درآزمایش ظرف حجمی عدم تکرار پذیری در آزمون تکراری مهم است.

به این صورت که می توانیم ظرف را چند بار با مایع حجم گیری کنیم و جرم مایع را اندازه گیری کنیم . و با استفاده از نتایج انحراف استاندارد  را مشخص کنیم.

شما بزرگواران می توانید از طریق مسیرهای ارتباطی زیر جهت خرید انواع شیشه آلات آزمایشگاهی با شرکت نوین پیرکس در ارتباط باشید.

و با این کار علاوه بر صرفه جویی در زمان از تخفیفات ویژه ما نیز بهره مند شوید.

شیشه آلات آزمایشگاهی

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ، تولید تجهیزات آزمایشگاهی ، فروش تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات آزمایشگاهی تهران  ، شیشه آلات آزمایشگاهی ، تولید شیشه آلات آزمایشگاهی ، فروش شیشه آلات آزمایشگاهی ، شیشه آلات آزمایشگاهی تهران ،  فروش بورت اتوماتیک .

حتما در هنگام تماس بفرمایید از سایت شرکت نوین پیرکس  با این مجموعه آشنا شدید تا شامل تخفیفات ما شوید.

فروش ظرف توزین آزمایشگاهی

لوازم شیشه ای آزمایشگاهی

اطلاعات تماس:

۰۲۱۷۷۳۲۶۶۹۰

۰۹۱۲۲۸۶۸۷۵۲

ایمیلarashma4041@gmail.com

اینستاگرام: novin_pyrex

واتس اپ: ۰۹۱۲۲۸۶۸۷۵۲

برای مشاهده انواع شیشه آلات آزمایشگاهی از فروشگاه اینترنتی نوین پیرکس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فروشگاه اینترنتی شیشه آلات آزمایشگاهی نوین پیرکس

فروش شیشه آلات آزمایشگاهی

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس

لوله آزمایش ، ظروف آزمایشگاهی ، لوازم آزمایشگاهی ، بالن کجلدال ، بالن تقطیر ، آدابتور مستقیم ، کروزه کوارتز ، فروش قایقک شیشه ای ، سازنده لوازم آزمایشگاهی ، لوازم آزمایشگاهی ، شیشه آلات آزمایشگاهی ، شیشه الات آزمایشگاهی ، شیشه آزمایشگاهی ، تولید شیشه آلات آزمایشگاهی ، فروش شیشه آلات آزمایشگاهی ،ارلن ، ارلن مایر ، ارلن خلاء ، ارلن در پیچ دار ، بالن ، بالن ته گرد ، بالن ته صاف ، بالن آزمایشگاهی ، بشر ، بشر آزمایشگاهی ، بالن ژوژه ، بورت ساده ، بورت ، بورت اتوماتیک، ظروف آزمایشگاهی، لوازم شیشه ای آزمایشگاه.

وسایل آزمایشگاهی ، لوازم آزمایشگاهی ، تجهیزات آزمایشگاهی ،  ظروف آزمایشگاهی  ، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ، فروش ظرف توزین آزمایشگاهی .

تعمیر شیر خلاء کندانسور روتاری  ، تولید شیر خلاء کندانسور روتاری  ، فروش شیر خلاء کندانسور روتاری  ، کندانسور روتاری ، فروش استوانه مدرج  .

لوازم شیشه ای آزمایشگاهی

ظروف آزمایشگاهی ، پیپت ، بورت اتوماتیک تک شره ، بورت اتوماتیک دو شیره ،  بورت اتوماتیک رنگی ، پتری دیش ، پلیت ، پو آر ، پی پت ، پی پت ژوژه ، پیکنومتر ، ویسکوزیمتر ، دیسکاتور شیردان ، دیسکاتور بدون شیر ، دیسکاتور ، دکانتور ، دکانتور شر شیشه ای ، دکاتور تفلونی . دراپینگ فانل ، دین استارک شردار.  دین استارک ساده، قیف دکانتور مخروطی با شیر تفلون ، قیف ساده شیشه ای دم بلند ، باریل شیشه ای با خلاء رداژدار، باریل شیشه ای با خلاء رداژدار ، شیر شیشه ای دو راه ، شیر تفلون سه راه موازی ، شیر تفلون روتافلو ، مبرد ساده ، مبرد مارپیچ ، مبرد حبابدار ، مبرد رادول ، قیف ایمهوف، ایمپینجر آزمایشگاهی ، هیدرومتر آزمایشگاهی ، فروش لوله شیشه ای آزمایشگاهی ، کالیبراسیون شیشه آلات آزمایشگاهی .

سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. لطفا نظرات خود را از این مقاله در زیر وارد کنید.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

Open chat
سلام
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟